To Move Slowly, Especially As a Result of Outside Forces by Sara Bjarland, Pausenclown, Roosmarijn Schoonewelle, Nienke Sybrandy

Openingstijden tentoonstelling: vrijdag, zaterdag, zondag van 12.00-17.00 uur

Voor de tentoonstelling To Move Slowly, Especially As a Result of Outside Forces zijn vijf makers op een intuïtieve manier bij elkaar gekomen. Zij hebben een focus op hergebruik en het geven van nieuwe betekenis aan vergeten of afgewezen materialen. Ze nemen de tijd om zich hieraan te hechten, door deze met zorg om te vormen, waarneembaar te maken, of in het licht te zetten. Ze voelen de behoefte om bewuster om te gaan met spullen die er al zijn, een benadering van kunst en vormgeving die steeds urgenter wordt in een wereld die geconfronteerd wordt met milieuproblemen en overconsumptie. Ze bewegen zich langzaam, en kijken met een zachte blik naar schijnbaar onbeduidende dingen, blazen er nieuw leven in, of suggereren alternatieve betekenissen.

In de tentoonstelling zijn uiteenlopende media en materialen te zien. Zo zien we o.a. afgietsels van gebruikte ventilatiebuizen, muurkleden met motieven uit het huiselijke leven, sculpturale textiele werken gemaakt van oude kledingstukken, collages van stukgeknipte tekeningen en schilderachtige werken op papier waaronder oudere werken verborgen liggen.

Workshop: 5 november 14:00-16:00uur
Zondag van 14:00 tot 16:00 geeft Pausenclown de workshop intuïtief naaien met als thema “Patch up”. Hierbij upcyclen de deelnemers een patch van allerlei restmaterialen op een zelf meegebracht kledingstuk of als een losse badge.

Deel: