Huurdersvereniging

Bestuur Huurdersvereniging (HV) en Werkgroep Toewijzing Ateliers (WTA)

Het bestuur van de HV is verantwoordelijk voor de organisatie van de huurdersvereniging en de toewijziging van ateliers binnen paviljoen 18 en 19 op het WG terrein in Amsterdam. Daarnaast is het bestuur aanspreekpunt voor leden voor praktische vragen over huurzaken maar ook voor initiatieven en ideeën ten bate van de kunstenaarsgemeenschap binnen het WG terrein en daar buiten. Het bestuur organiseert de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en is de intermediair tussen de leden van de HV, de WTA en de verhuurder Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot.

Contact: huurdersvereniging@atelierwg.nl

Voorzitter Danielle van Vree
Secretaris Evert Nijland, Nienke Sybrandy, Fabian Landewee
Penningmeester Ger Fransen

WTA-bestuurslid Erica van Loon

De WTA organiseert de toewijzing van vrijgekomen ateliers en balloteert kunstenaars die een plek binnen het WG terrein ambiëren. De WTA is de intermediair tussen nieuwe huurders en het bestuur HV. Zie voor meer informatie: de toewijzingsprocedure en de criteria.

Contact: werkgroeptoewijzing@atelierwg.nl

Voorzitter Erica van Loon
Secretaris Peter van der Es
Algemeen lid Anneke Bruijn
Algemeen lid Aam Solleveld
Algemeen lid Kristina Benjocki

Deel: