Stichting en Huurdersvereniging

Stichting atelierWG ijvert in samenwerking met de Huurdersvereniging  voor het behoud van betaalbare atelierruimtes voor kunstenaars. Zowel puntWG als airWG zijn initiatieven van de Stichting atelierWG.

Bestuur Stichting atelierWG:

Voorzitter: Erik van Orsouw
Penningmeester: Trudy Kragtwijk
Secretaris: -- Algemene leden: Tobias Woldendorp, Noa Giniger, Antoinette Nausikaä

Bestuur Huurdersvereniging atelierWG:

Voorzitter: Rafaël Croonen
Penningmeester: Lex van Nes
Secretaris:
Algemene leden: Ineke Heerkens

Werkgroep Toewijzing atelierWG (in wisselende samenstelling van leden van de HV)
Werkgroep Onderhoud atelierWG-gebouwen (in wisselende samenstelling van leden van de HV)

Doelstellingen Stichting  atelierWG (ingekort uittreksel uit de statuten)

*  Het leveren van een bijdrage aan het instandhouden van een internationaal kunstencentrum in de paviljoens 18 en 19 van het voormalige Wilhelmina Gasthuis-terrein te Amsterdam, mede door het bevorderen van een concentratie van beeldend kunstenaars in die paviljoens – en wel zodanig dat de verhuurbare ruimten in bedoelde paviljoens uitsluitend als atelier verhuurd worden aan, zelfstandig in die ruimten werkende, beeldende kunstenaars.

*  Het behartigen van en opkomen voor de belangen van de bovengenoemde beeldend kunstenaars.

*  Het streven naar betaalbare huren voor de hierboven genoemde kunstenaars.

*  Het voeren van overleg en het onderhandelen met de eigenaars van de paviljoens over huur- en servicekosten, het onderhoud en het beheer, het beheer van een (kantoor)ruimte voor Stichting atelierWG en de Huurdersvereniging, alsmede over ieder ander onderwerp dat de belangen van de beeldend kunstenaars raakt.

*  Het voordragen van toekomstige huurders aan de eigenaar van de paviljoens.

*  Het voeren van overleg en het samenwerken met andere organisaties die een soortgelijk of aanverwante doelstelling hebben als die van de vereniging.

*  Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

* De stichting en de vereniging heeft het maken van winst niet ten doel.

Deel: