Paviljoen 18, atelierWG
Over

Atelier WG is sinds 1989 gehuisvest in paviljoen 18 en 19 op het WG-terrein in Amsterdam.

25 jaar atelierWG, 30 maart 2014  Een feestje buiten met bubbels en pizza's
Geschiedenis

Na het vertrek van het ziekenhuis van het WG terrein  in 1983, werden met tijdelijke contracten, de ruimtes in de twee paviljoens van het  Wilhelmina Gasthuis vanaf  1984 verhuurd aan kunstenaars, kleinschalige bedrijfjes en sociaal-culturele instellingen. Het actievoeren door de kunstenaars  van Stichting atelierWG (opgericht in 1989) heeft de sloopplannen voor de twee paviljoens afgeblazen. Burgemeester Ed van Tijn zegde in 1991 definitief toe dat de twee paviljoens van atelierWG behouden zouden blijven. Sindsdien is door het interne toewijzingsbeleid het aantal ateliers toegenomen in de paviljoens en zijn er inmiddels 120 kunstenaars  werkzaam.

Manifestaties van atelierWG

‘Terra Incognita’ (2006); ‘Emergo’ ( 2002); 'WG-Associatief' (1996).

'WG-Bastille-Tricolore'  Amsterdam/Parijs ( 1993)
50 Bastille kunstenaars uit Parijs samen met 95 atelierWG kunstenaars presenteerden hun werk in  de ateliers van atelierWG, Maison Descartes en in de Melkweg Galerie te Amsterdam. De minister van Cultuur Hedy d'Ancona (oud bestuurslid van atelierWG) verichtte de opening van de manifestatie. Deze opening vond plaats in een grote tent op het WG-plein waar een glasorgel met 150 glazen werd  bespeeld door kunstenaars van het atelierWG.  Hat glasorgel werd ontwikkeld naar een idee van BarBara Hanlo en Jeroen Kee,  de compositie La Correspondance werd speciaal voor de gelegenheid gemaakt door Jeroen Kee. Het actualiteiten televisieprogramma NOVA deed er verslag van.

'Jonge Kunstenaars in de Melkweg' (1993);  'Le Génie de la Bastille'  'De Portes Ouvertes' in Parijs (uitwisseling atelier WG) (1992); 'Ode' (1991);  'Het Gebouw' (1989); 'Een Dokument' (1988); er vonden diverse uitwisselingen plaats met onder meer een groep Canadese kunstenaars uit Calgary en Montreal.

AtelierWG neemt deel aan jaarlijkse Open Ateliers in het stadsdeel Amsterdam West.

WG-terrein

Op 28 mei 1891 legde het tienjarige, nog niet officieel ingehuldigde koninginnetje Wilhelmina, de eerste steen voor het Wilhelmina Gasthuis. Het zou een ziekenhuis worden in een parkachtige omgeving. Het ziekenhuis kwam in de buurt van het vroegere pesthuis en Buitengasthuis gelegen buiten de stadswallen, zuidwestelijk van de Singelgracht.  In de loop der tijd raakte het ziekenhuis ingebouwd door de bebouwing van Oud-West.

In 1925 werd een begin gemaakt met bouwactiviteiten. Er werden nieuwe paviljoens opgetrokken, waarin diverse klinieken werden gehuisvest, waardoor het karakter van het WG-terrein geheel werd veranderd. 

Het Wilhelmina Gasthuis was decennialang een academisch ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, samen met het oudere en nog centraler gelegen Binnengasthuis. In 1981 werden beide ziekenhuizen samengevoegd en verhuisden ze naar het  Amsterdams Medisch Centrum  (AMC, Amsterdam-Zuidoost).

Vanaf 1983 werd het WG-terrein gedeeltelijk gesaneerd, enkele oude gebouwen staan nog overeind en kregen nieuwe functies, zoals paviljoen 18 en 19 van atelierWG.

Meer verhalen

Meer verhalen over het Wilhelmina Gasthuis zijn te vinden op de speciale site wilhelminagasthuis.nl die gemaakt is in het kader van 30 jaar na de verhuizing naar het AMC(Academisch Medisch Centrum) in Amsterdam Zuidoost.

Ter viering van het 75-jarig bestaan (1891-1966) van het Wilhelmina Gasthuis, bood het personeel een bronzen beeld aan van een 10-jarige Koningin Wilhelmina, gemaakt door Mari Andriessen, dat daar in 1967 werd geplaatst. Na tijdelijke opslag, verhuisde het beeldje in 1984 naar de ingang van de nieuwbouw van het AMC.

Huurdersvereniging

Bestuur Huurdersvereniging (HV) en Werkgroep Toewijzing Ateliers (WTA)

Het bestuur van de HV is verantwoordelijk voor de organisatie van de huurdersvereniging en de toewijziging van ateliers binnen paviljoen 18 en 19 op het WG terrein in Amsterdam. Daarnaast is het bestuur aanspreekpunt voor leden voor praktische vragen over huurzaken maar ook voor initiatieven en ideeën ten bate van de kunstenaarsgemeenschap binnen het WG terrein en daar buiten. Het bestuur organiseert de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en is de intermediair tussen de leden van de HV, de WTA en de verhuurder woningbouwvereniging Stadgenoot.

Contact: huurdersvereniging@atelierwg.nl

Voorzitter Mieke Schobbe (kandidaat)
Penningmeester Rob Klouth (kandidaat)
Secretaris Sanne Horn
WTA-bestuurslid Floortje Keijzer
Extern bestuurslid Michelle Schulkens (Platform BK)

De WTA organiseert de toewijzing van vrijgekomen ateliers en balloteert kunstenaars die een plek binnen het WG terrein ambiëren. De WTA is de intermediair tussen nieuwe huurders en het bestuur HV. Zie voor meer informatie: de toewijzingsprocedure en de criteria.

Contact: werkgroeptoewijzing@atelierwg.nl

Voorzitter Floortje Keijzer
Secretaris Tamar Rubinstein
Algemeen lid Anneke Bruijn
Algemeen lid Aam Solleveld
Algemeen lid Kristina Benjocki

Atelier huren

Toewijzingsprocedure
De Toewijzingscommissie Ateliers (WTA) stelt zich ten doel om t.b.v. het behoud van de ateliergebouwen (paviljoen 18 en 19) leeggekomen ateliers toe te wijzen aan actieve kunstenaars. Daarom is er geen wachtlijst-systeem en wordt er actueel geballoteerd. Per 1 februari 2019 is een nieuwe toewijzingsprocedure vastgelegd door de Algemene Ledenvergadering van de HV. Op het moment dat er een atelier vrijkomt worden alle huidige huurders op de hoogte gesteld, en kunnen zij hun achterban inlichten. Ook komt het bericht op de WG-website te staan.

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen vervolgens de toewijzingsrichtlijnen sturen naar werkgroeptoewijzing@atelierwg.nl. Na aanmelding volgt eventueel een verzoek om een uitgebreide CV en/of portfolio. De WTA balloteert met de eigen commissie (minimaal 5 personen) de eerste 30 aanmelding op volgorde van binnenkomst van de email met aanmeldingsformulier.

Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing en zal het advies van de WTA na goedkeuring overdragen aan Stadgenoot die de verdere afhandeling van het contract in orde maakt.

Er zijn gemiddeld twee mutaties per jaar en in verband met de algemeen grote belangstelling voor een atelier op het WG-terrein kunnen wij helaas niet op iedere aanmelding inhoudelijk reageren. Bij geen reactie ben je niet uitgenodigd voor de bezichtiging. We raden je aan om de WG-website in de gaten houden voor eventuele nieuwe aankondigingen. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

Voor wie?
Beeldend kunstenaars, audio-/visuele kunstenaars, fotografen, architecten, grafisch vormgevers, landschap- en interieur-architecten.

Aanmeldingen worden per ruimte door de toewijzingscommissie geballoteerd. Zij kijken allereerst naar kwaliteit van werk maar ook naar geschiktheid per ruimte en type werk. Commercieel werkenden, bedrijven en stichtingen zijn uitgesloten.

Toewijzingscriteria
- actieve professionele kunstenaar
- actieve deelname organisatie HV en/of punt WG en/of air WG
- volledig ingevuld aanmeldingsformulier
- opgave privé adres (geen postbus)
- in bezit van KvK nummer
- in bezit van persoonlijk emailadres en telefoonnummer
- eigen website

Wachtlijsten
De mensen die nog op de oude wachtlijst staan worden direct op de hoogte gebracht als er een atelier vrijgekomen is en worden altijd geballoteerd om zo alsnog een eerlijke kans te hebben op een atelier.

De interne (doorschuif) wachtlijst blijft van kracht en werkt op volgorde van inschrijving op de lijst. Aanmelden voor deze lijst kan als je lid bent van de HV en in aanmerking wil komen voor een ander atelier, door een mail te sturen naar werkgroeptoewijzing@atelierwg.nl.  

Belangrijkste voorwaarden
De verhuurder, Woningbouwvereniging Stadgenoot, stelt de strikte voorwaarde dat er in nieuw te verhuren atelier niet gewoond mag worden. Bij overtreding wordt het huurcontract per direct ontbonden.

Huurders zijn automatisch lid van de HV Atelier WG. De verplichte bijdrage van 90 euro per jaar wordt gebruikt om de belangen van de huurders te behartigen en om de huur van Punt WG en airWG te bekostigen.

Huurcontracten worden voor onbepaalde tijd verleend op naam. Het huurcontract kan niet gedeeld worden en niet doorgegeven worden aan familieleden of vrienden. Bij vertrek van de huurder wordt het atelier zsm opgezegd bij Stadgenoot en het vertrek wordt gemeld bij het HV Bestuur zodat de toewijzingsprocedure opgestart kan worden.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is gebaseerd op de HV statuten die per mail aangevraagd kunnen worden bij het HV Bestuur via huurdersvereniging@atelierwg.nl