Paviljoen 18, atelierWG
Over | About

Stichting atelierWG, sinds 1989 een verzamelgebouw van 120 kunstenaarsateliers, initieert projecten op het gebied van beeldende kunst en cultuur.

 

25 jaar atelierWG, 30 maart 2014  Een feestje buiten met bubbels en pizza's
Geschiedenis

Na het vertrek van het ziekenhuis van het WG terrein  in 1983, werden met tijdelijke contracten, de ruimtes in de twee paviljoens van het  Wilhelmina Gasthuis vanaf  1984 verhuurd aan kunstenaars, kleinschalige bedrijfjes en sociaal-culturele instellingen. Het actievoeren door de kunstenaars  van Stichting atelierWG (opgericht in 1989) heeft de sloopplannen voor de twee paviljoens afgeblazen. Burgemeester Ed van Tijn zegde in 1991 definitief toe dat de twee paviljoens van atelierWG behouden zouden blijven. Sindsdien is door het interne toewijzingsbeleid het aantal ateliers toegenomen in de paviljoens en zijn er inmiddels 120 kunstenaars  werkzaam.

Manifestaties van atelierWG

‘Terra Incognita’ (2006); ‘Emergo’ ( 2002); 'WG-Associatief' (1996).

'WG-Bastille-Tricolore'  Amsterdam/Parijs ( 1993)
50 Bastille kunstenaars uit Parijs samen met 95 atelierWG kunstenaars presenteerden hun werk in  de ateliers van atelierWG, Maison Descartes en in de Melkweg Galerie te Amsterdam. De minister van Cultuur Hedy d'Ancona (oud bestuurslid van atelierWG) verichtte de opening van de manifestatie. Deze opening vond plaats in een grote tent op het WG-plein waar een glasorgel met 150 glazen werd  bespeeld door kunstenaars van het atelierWG.  Hat glasorgel werd ontwikkeld naar een idee van BarBara Hanlo en Jeroen Kee,  de compositie La Correspondance werd speciaal voor de gelegenheid gemaakt door Jeroen Kee. Het actualiteiten televisieprogramma NOVA deed er verslag van.

'Jonge Kunstenaars in de Melkweg' (1993);  'Le Génie de la Bastille'  'De Portes Ouvertes' in Parijs (uitwisseling atelier WG) (1992); 'Ode' (1991);  'Het Gebouw' (1989); 'Een Dokument' (1988); er vonden diverse uitwisselingen plaats met onder meer een groep Canadese kunstenaars uit Calgary en Montreal.

AtelierWG neemt deel aan jaarlijkse Open Ateliers in het stadsdeel Amsterdam West.

WG-terrein

Op 28 mei 1891 legde het tienjarige, nog niet officieel ingehuldigde koninginnetje Wilhelmina, de eerste steen voor het Wilhelmina Gasthuis. Het zou een ziekenhuis worden in een parkachtige omgeving. Het ziekenhuis kwam in de buurt van het vroegere pesthuis en Buitengasthuis gelegen buiten de stadswallen, zuidwestelijk van de Singelgracht.  In de loop der tijd raakte het ziekenhuis ingebouwd door de bebouwing van Oud-West.

In 1925 werd een begin gemaakt met bouwactiviteiten. Er werden nieuwe paviljoens opgetrokken, waarin diverse klinieken werden gehuisvest, waardoor het karakter van het WG-terrein geheel werd veranderd. 

Het Wilhelmina Gasthuis was decennialang een academisch ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam, samen met het oudere en nog centraler gelegen Binnengasthuis. In 1981 werden beide ziekenhuizen samengevoegd en verhuisden ze naar het  Amsterdams Medisch Centrum  (AMC, Amsterdam-Zuidoost).

Vanaf 1983 werd het WG-terrein gedeeltelijk gesaneerd, enkele oude gebouwen staan nog overeind en kregen nieuwe functies, zoals paviljoen 18 en 19 van atelierWG.

Meer verhalen

Meer verhalen over het Wilhelmina Gasthuis zijn te vinden op de speciale site wilhelminagasthuis.nl die gemaakt is in het kader van 30 jaar na de verhuizing naar het AMC(Academisch Medisch Centrum) in Amsterdam Zuidoost.

Ter viering van het 75-jarig bestaan (1891-1966) van het Wilhelmina Gasthuis, bood het personeel een bronzen beeld aan van een 10-jarige Koningin Wilhelmina, gemaakt door Mari Andriessen, dat daar in 1967 werd geplaatst. Na tijdelijke opslag, verhuisde het beeldje in 1984 naar de ingang van de nieuwbouw van het AMC.

Stichting en Huurdersvereniging

Stichting atelierWG ijvert in samenwerking met de Huurdersvereniging  voor het behoud van betaalbare atelierruimtes voor kunstenaars. Zowel puntWG als airWG zijn initiatieven van de Stichting atelierWG.

Bestuur Stichting atelierWG:

Voorzitter: Erik van Orsouw
Penningmeester: Trudy Kragtwijk
Secretaris: -- Algemene leden: Tobias Woldendorp, Noa Giniger, Antoinette Nausikaä

Bestuur Huurdersvereniging atelierWG:

Voorzitter: Rafaël Croonen
Penningmeester: Lex van Nes
Secretaris:
Algemene leden: Ineke Heerkens

Werkgroep Toewijzing atelierWG (in wisselende samenstelling van leden van de HV)
Werkgroep Onderhoud atelierWG-gebouwen (in wisselende samenstelling van leden van de HV)

Doelstellingen Stichting  atelierWG (ingekort uittreksel uit de statuten)

*  Het leveren van een bijdrage aan het instandhouden van een internationaal kunstencentrum in de paviljoens 18 en 19 van het voormalige Wilhelmina Gasthuis-terrein te Amsterdam, mede door het bevorderen van een concentratie van beeldend kunstenaars in die paviljoens – en wel zodanig dat de verhuurbare ruimten in bedoelde paviljoens uitsluitend als atelier verhuurd worden aan, zelfstandig in die ruimten werkende, beeldende kunstenaars.

*  Het behartigen van en opkomen voor de belangen van de bovengenoemde beeldend kunstenaars.

*  Het streven naar betaalbare huren voor de hierboven genoemde kunstenaars.

*  Het voeren van overleg en het onderhandelen met de eigenaars van de paviljoens over huur- en servicekosten, het onderhoud en het beheer, het beheer van een (kantoor)ruimte voor Stichting atelierWG en de Huurdersvereniging, alsmede over ieder ander onderwerp dat de belangen van de beeldend kunstenaars raakt.

*  Het voordragen van toekomstige huurders aan de eigenaar van de paviljoens.

*  Het voeren van overleg en het samenwerken met andere organisaties die een soortgelijk of aanverwante doelstelling hebben als die van de vereniging.

*  Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

* De stichting en de vereniging heeft het maken van winst niet ten doel.

puntWG en airWG

puntWG en airWG zijn onderdeel van atelierWG

puntWG is een presentatieruimte in Paviljoen 18, opgericht door de kunstenaars van atelierWG en wordt zowel financieel als organisatorisch ondersteund door de kunstenaars van atelierWG. PuntWG biedt een breed toegankelijk podium voor de diverse disciplines, evenementen en discussies met als doel een discours te initiëren in de ruimste zin tussen kunstenaars en het publiek.

Organisatie en programmering puntWG:

Vincent Vulsma, Anna Volkova, Frank Mandersloot en Noa Giniger
Open Ateliers: Joop Haring
Web editor: Hella Baan
Tekstredactie: Dineke Blom.

airWG is een artist-in-residence in Paviljoen 18, opgericht door kunstenaars van atelierWG i.s.m. Stadgenoot.  De werk- en verblijfsruimte voor kunstenaars uit binnen- en buitenland is bedoeld voor het vergroten  van internationale kunstbetrekkingen van atelierWG.

Organisatie en programmering airWG:

Holger Nickisch, Rody Luton, Anthea Bush en Antoinette Nausikaä.

 

 

Atelier huren

De wachtlijst is tijdelijk gesloten.

In verband met het grote aantal aanmeldingen hebben we besloten de wachtlijst tijdelijk te sluiten. Zodra er weer ruimte vrij komt zullen we dit op de site zetten.

Om in aanmerking te komen voor een ruimte hanteert de Werkgroep Toewijzing Ateliers de volgende criteria:
1.  kwaliteit op basis van CV en documentatie
2. een balans in verscheidenheid aan disciplines binnen atelierWG
3. de bereidwilligheid van de kandidaat tot deelname aan activiteiten binnen atelierWG
4. een balans in leeftijd binnen atelierWG

De Werkgroep Toewijzing Ateliers vergadert 5x per jaar.
Er zijn gemiddeld twee mutaties per jaar, maar de ervaring leert dat men soms eerder aan de beurt is dan men zou vermoeden. Zodra er een plek beschikbaar komt worden de mensen op de wachtlijst per e-mail hiervan in kennis gesteld.
Als je op de wachtlijst staat maar heb je  in de tussentijd een andere werkruimte  gevonden, laat dit dan aan ons weten door een e-mail te sturen naar: werkgroeptoewijzing@atelierwg.nl

De gemiddelde grootte van een atelier is ca. 25 m2.
In de ateliers mag niet worden gewoond en huurders zijn automatisch lid van de huurdersvereniging (HV) atelierWG. 
De verplichte HV bijdrage van € 90 per jaar wordt gebruikt om de  belangen  van de huurders te behartigden en om de huur van de presentatieruimte puntWG bekostigen.