Stichting en Huurdersvereniging

Stichting atelierWG ijvert in samenwerking met de Huurdersvereniging  voor het behoud van betaalbare atelierruimtes voor kunstenaars. Zowel puntWG als airWG zijn initiatieven van de Stichting atelierWG.

Bestuur Stichting atelierWG:

Voorzitter: Ivar van Bekkum
Secretaris: Bianca Koevoets
Penningmeester: Stannie Vliegenthart
Algemene leden: Holger Nickisch

Bestuur Huurdersvereniging atelierWG:

Voorzitter: Rafaël Croonen
Penningmeester: Lex van Nes
Secretaris:
Algemene leden: Ineke Heerkens

Werkgroep Toewijzing atelierWG (in wisselende samenstelling van leden van de HV)
Werkgroep Onderhoud atelierWG-gebouwen (in wisselende samenstelling van leden van de HV)

Doelstellingen Stichting  atelierWG (ingekort uittreksel uit de statuten)

*  Het leveren van een bijdrage aan het instandhouden van een internationaal kunstencentrum in de paviljoens 18 en 19 van het voormalige Wilhelmina Gasthuis-terrein te Amsterdam, mede door het bevorderen van een concentratie van beeldend kunstenaars in die paviljoens – en wel zodanig dat de verhuurbare ruimten in bedoelde paviljoens uitsluitend als atelier verhuurd worden aan, zelfstandig in die ruimten werkende, beeldende kunstenaars.

*  Het behartigen van en opkomen voor de belangen van de bovengenoemde beeldend kunstenaars.

*  Het streven naar betaalbare huren voor de hierboven genoemde kunstenaars.

*  Het voeren van overleg en het onderhandelen met de eigenaars van de paviljoens over huur- en servicekosten, het onderhoud en het beheer, het beheer van een (kantoor)ruimte voor Stichting atelierWG en de Huurdersvereniging, alsmede over ieder ander onderwerp dat de belangen van de beeldend kunstenaars raakt.

*  Het voordragen van toekomstige huurders aan de eigenaar van de paviljoens.

*  Het voeren van overleg en het samenwerken met andere organisaties die een soortgelijk of aanverwante doelstelling hebben als die van de vereniging.

*  Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

* De stichting en de vereniging heeft het maken van winst niet ten doel.

puntWG en airWG

puntWG en airWG zijn onderdeel van atelierWG

puntWG is een presentatieruimte in Paviljoen 18, opgericht door de kunstenaars van atelierWG en wordt zowel financieel als organisatorisch ondersteund door de kunstenaars van atelierWG. PuntWG biedt een breed toegankelijk podium voor de diverse disciplines, evenementen en discussies met als doel een discours te initiëren in de ruimste zin tussen kunstenaars en het publiek.

Organisatie en programmering puntWG:

Vincent Vulsma, Anna Volkova, Frank Mandersloot en Noa Giniger
Open Ateliers: Joop Haring
Web editor: Hella Baan
Tekstredactie: Dineke Blom.

airWG is een artist-in-residence in Paviljoen 18, opgericht door kunstenaars van atelierWG i.s.m. Stadgenoot.  De werk- en verblijfsruimte voor kunstenaars uit binnen- en buitenland is bedoeld voor het vergroten  van internationale kunstbetrekkingen van atelierWG.

Organisatie en programmering airWG:

Holger Nickisch, Rody Luton, Anthea Bush en Antoinette Nausikaä.

 

 

Atelier huren

De wachtlijst is tijdelijk gesloten.

In verband met het grote aantal aanmeldingen hebben we besloten de wachtlijst tijdelijk te sluiten. Zodra er weer ruimte vrij komt zullen we dit op de site zetten.

Om in aanmerking te komen voor een ruimte hanteert de Werkgroep Toewijzing Ateliers de volgende criteria:
1.  kwaliteit op basis van CV en documentatie
2. een balans in verscheidenheid aan disciplines binnen atelierWG
3. de bereidwilligheid van de kandidaat tot deelname aan activiteiten binnen atelierWG
4. een balans in leeftijd binnen atelierWG

De Werkgroep Toewijzing Ateliers vergadert 5x per jaar.
Er zijn gemiddeld twee mutaties per jaar, maar de ervaring leert dat men soms eerder aan de beurt is dan men zou vermoeden. Zodra er een plek beschikbaar komt worden de mensen op de wachtlijst per e-mail hiervan in kennis gesteld.
Als je op de wachtlijst staat maar heb je  in de tussentijd een andere werkruimte  gevonden, laat dit dan aan ons weten door een e-mail te sturen naar: werkgroeptoewijzing@atelierwg.nl

De gemiddelde grootte van een atelier is ca. 25 m2.
In de ateliers mag niet worden gewoond en huurders zijn automatisch lid van de huurdersvereniging (HV) atelierWG. 
De verplichte HV bijdrage van € 90 per jaar wordt gebruikt om de  belangen  van de huurders te behartigden en om de huur van de presentatieruimte puntWG bekostigen.