Norbèr van Herwaarden

Gelukkig worden ze nog steeds gemaakt, kunstvoor­werpen die de fantasie aan­wakkeren, de verbeeldings­kracht prikkelen en tot onder­zoek uitnodigen. Norbèr van Herwaarden lijkt er een patent op te hebben. In zijn keramische objecten verenigt hij ui­tersten. Zijn intrigerende, ge­heimzinnige bouwsels tarten de wetten der logica. Het woord object schiet tekort als typering van de bijzondere bouwsels die zich manifesteren als keramische lichamen.

Schijnbaar moeiteloos slaat Van Herwaarden een brug tus­sen disciplines. Hij verbindt klassiek meubilair, tijdloos design en ontraceerbare orna­mentiek met een instrumentari­um. De vondsten zijn razend knap, onvoorspelbaar en nooit opdringerig aanwezig. Temid­den van het bescheiden me­chanische geweld blijven de esthetische kwaliteiten van de voorwerpen moeiteloos over­eind. Enig bezwaar, dat aan de keramische lichamen kleeft, is dat ze een mens bezitterig ma­ken. Wie wil er geen windkast, watercirculator of projectiekanon die de wildste associaties op gang brengen in huis heb­ben. Herinneringen aan labo­ratoria, ontleedtafels, geheime bergruimten, tijdmachines en onverklaarbare zinsbegooche­lingen kunnen er op elk ge­wenst moment mee opgeroepen worden.

Contact

WG-plein 1
1054 RA Amsterdam

06-13717223
Deel: