Danielle van Vree

Mijn werk bestaat uit het maken van performances en videowerken, regisseren en lesgeven.
Performance is communiceren; het creëren van een moment van concentratie tussen de toeschouwer en het werk. Ik wil contact met de toeschouwer, en mensen raken met een werk. De complexiteit van een idee tracht ik te reduceren tot één beeld, zodat bij de toeschouwer een nabeeld ontstaat. Eenvoud en directheid van een beeld daar zoek ik steeds naar.

In mijn werk onderzoek ik de psychologische en filosofische aspecten van het menselijk gedrag. Vanuit mijn observaties ontwikkel ik performances als heldere en transparante concepten, die de toeschouwer ruimte geven zich bewust te worden én te blijven nadenken over dat wat zich echt afspeelt en datgene wat gemanipuleerd wordt.  De  toeschouwer plaats ik in het spanningsveld tussen werkelijkheid en fictie, heden en verleden, aanwezigheid en afwezigheid, waarbij performer en toeschouwer naast elkaar staan.

In mijn documentair performancewerk voer ik dialogen met de wereld om mij heen, in het bijzonder die in de openbare ruimte. Het zijn werken die zich sterk relateren aan de geschiedenis van een plek, beeld of mens.  Met deze locatiegerichte performances wil ik plekken in en buiten Nederland opnieuw actualiseren en betekenis geven.

Contact

WG-plein 33a
1054 RA Amsterdam

Deel: