17-35a%20Alexandrit%20%2034%20x%2032%20x%2022%20cm%20Daylight
17-35a Alexandrit 34 x 32 x 22 cm Daylight
Barbara Nanning in het Gemeentemuseum Den Haag

Het soort project: Tentoonstelling

Plaats en Data: Gemeentemuseum Den HaagStadhouderslaan 41,  2517 HV Den Haag.
31 augustus t/m 1 december 2019.
 

https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/barbara-nanning

‘In het centrum van de cirkel is een rustpunt.  

Vanuit het rustpunt komt beweging.  

En dat is wat ik doe; de essentie van beweging en groei vastleggen in mijn werk.’ 
  

Van de kunstenaar: "Dit jaar vier ik mijn veertig jaar kunstenaarschap. Aan de hand van een twintigtal werken belicht de tentoonstelling BARBARA NANNING in het Gemeentemuseum Den Haag mijn beeldtaal in keramiek, installaties en glas. Het werk legt een link tussen de organische en anorganische wereld. 

Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt mijn kunstenaarsmonografie in een Nederlandse en Engelse editie."

Titus Eliëns: Barbara Nanning –  Eeuwige beweging. Keramiek, installaties en glas kunst. Waanders & de Kunst, Zwolle. ISBN 978 94 6262 255 5 

Barbara Nanning – Eternal Movement. Ceramics, Installations and Glass Art ISBN 978 94 6262 256 2 

Contactinformatie

Barbara Nanning
WG-plein 21
1054 RA Amsterdam
06 512 312 83

www.barbarananning.nl  

barbara.nanning@aie.nl  

Vimeos

Eeuwige lente Barbara Nanning (Dutch spoken)   
Eeuwige lente Barbara Nanning (Dutch subtitled)    
Eternal Spring Barbara Nanning (English subtitled)   
Ewiger Fruhling Barbara Nanning (German spoken) 
Coloured Shadows in Glass - Barbara Nanning (English subtitled) 
Gekleurde Schaduwen in Glas - Barbara Nanning (Dutch spoken) 
Galaxy - Ceramics Barbara Nanning (English spoken)  

Deel:
17-35a%20Alexandrit%20%2034%20x%2032%20x%2022%20cm%20Daylight
17-35a Alexandrit 34 x 32 x 22 cm Daylight