Atelier huren

De wachtlijst is tijdelijk gesloten.

In verband met het grote aantal aanmeldingen hebben we besloten de wachtlijst tijdelijk te sluiten. Zodra er weer ruimte vrij komt zullen we dit op de site zetten.

Om in aanmerking te komen voor een ruimte hanteert de Werkgroep Toewijzing Ateliers de volgende criteria:
1.  kwaliteit op basis van CV en documentatie
2. een balans in verscheidenheid aan disciplines binnen atelierWG
3. de bereidwilligheid van de kandidaat tot deelname aan activiteiten binnen atelierWG
4. een balans in leeftijd binnen atelierWG

De Werkgroep Toewijzing Ateliers vergadert 5x per jaar.
Er zijn gemiddeld twee mutaties per jaar, maar de ervaring leert dat men soms eerder aan de beurt is dan men zou vermoeden. Zodra er een plek beschikbaar komt worden de mensen op de wachtlijst per e-mail hiervan in kennis gesteld.
Als je op de wachtlijst staat maar heb je  in de tussentijd een andere werkruimte  gevonden, laat dit dan aan ons weten door een e-mail te sturen naar: werkgroeptoewijzing@atelierwg.nl

De gemiddelde grootte van een atelier is ca. 25 m2.
In de ateliers mag niet worden gewoond en huurders zijn automatisch lid van de huurdersvereniging (HV) atelierWG. 
De verplichte HV bijdrage van € 90 per jaar wordt gebruikt om de  belangen  van de huurders te behartigden en om de huur van de presentatieruimte puntWG bekostigen.

Deel: